Praksa i zapošljavanje

praksa

IT OIP se ugovorom obavezuje da će svakom polazniku kursa, koji odsluša dvomesečni kurs i položi završni ispit (koji se može polagati i više puta - sve dok se ne položi) sa osvojenih 75 ili više bodova (od mogućih 100), obezbediti praksu u našoj kompaniji u trajanju od dva meseca.

Jedan deo ove prakse održava se u našim prostorijama (u trajanju od 3 ili 4 časa jednom nedeljno) kada se rade karakteristični primeri poslova, odnosno projekata, kakvi se inače rade u IT kompanijama, a ovaj deo se može pratiti i odrađivati i online u slučaju da su polaznici zauzeti ili da im to više odgovara. Drugi deo prakse (ostali dani u nedelji) polaznici, uz kontrolu i pomoć profesora, odrađuju rešavajući kući domaće zadatke slične primerima kakve su radili na praktičnom delu sa profesorom, onda kada su slobodni i kada to njima odgovara. To znači da polaznici 2 meseca neprekidno praktično rade (uglavnom samostalno) pišući kodove ili radeći poslove iz svoje struke.

Obavljajući praksu, polaznik se ne uči isključivo poslu i programiranju, već stvara izvesne radne navike i disciplinu, uči apstraknim idejama i tehnikama rešavanja problema. Ukratko, daje dubinu stečenom znanju.

Zapošljavanje

Nakon završenog kursa, u trajanju od dva meseca, postoje sledeće mogućnosti:

Odslušan kurs u trajanju od dva meseca - dobijanje sertifikata o pohađanju kursa (koji priznaju sve IT kompanije na teritoriji Republike Srbije) i samostalno traženje posla

Odslušan kurs u trajanju od dva meseca i položen završni ispit sa osvojenih od 50 do 74 boda - dobijanje sertifikata o završenom kursu i položenom završnom ispitu i samostalno traženje posla

Jedini uslov koji IT OiP postavlja kako bi pomogao polaznicima oko zapošljavanja jeste da oni prođu kroz sve nivoe obuke, što podrazumeva: Obuku u odabranoj oblasti, položen završni ispit sa 75 ili više boda i uspešno završenu praksu.

Nakon ispunjenja navedenog uslova IT OiP je u obavezi da najbolje kandidate pripremi (pisanje CV, priprema za intervju), zakaže im razgovor i uputi ih i preporuči IT kompanijama koje imaju potrebe za tim kadrovima.

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...