Fullstack Web Developer – PHP programiranje - Online kurs

Cilj kursa je da osposobi polaznike da samostalno kreiraju veb-aplikacije, blogove, sajtove, portale primenom jezika i tehnologija HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP7 i MySQL.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad posle svake savladane celine.WEB DEVELOPER - JAVASCRIPT / JQUERY / PHP

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom - 21.040 din ili u 3 mesečne rate po 8.310 din

Kurs obuhvata:


 • Osnove HTML-a i HTML5
 • Osnove CSS-a i CSS3
 • Uvod u JavaScript
 • JavaScript u kombinaciji sa bibliotekom jQuery
 • Uvod u AJAX i saveti
 • Uvod u PHP
 • Objektno-orijentisano programiranje i PHP7
 • Uvod u MySQL i pisanje SQL upita
 • PHP i rad sa bazom korišćenjem klase PDO
 • Troslojna arhitektura
 • Praktičan primer veb-aplikacije
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!