Fullstack Web Developer – PHP programiranje

Cilj kursa je da osposobi polaznike da samostalno kreiraju veb-aplikacije, blogove, sajtove, portale primenom jezika i tehnologija HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, PHP, MySQL i Laravel.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Početni i srednji nivo odnosno osnovni kurs, moguće je pratiti i online od kuće.WEB DEVELOPER - JAVASCRIPT / JQUERY / PHP / LARAVEL

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom - 27.000 din ili u 3 mesečne rate po 11.250 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 69.920 din ili u tri mesečne rate po – 25.621 din

Osnovni kurs:


 • Osnove HTML-a i HTML5
 • Osnove CSS-a i CSS3
 • Uvod u JavaScript
 • JavaScript u kombinaciji sa bibliotekom jQuery
 • Uvod u AJAX i saveti
 • Uvod u PHP
 • Objektno-orijentisano programiranje i PHP7
 • Uvod u MySQL i pisanje SQL upita
 • PHP i rad sa bazom korišćenjem klase PDO
 • Troslojna arhitektura
 • Praktičan primer veb-aplikacije

Napredni kurs - Laravel:


 • Obrada izuzetaka
 • Imenski prostori
 • Dinamički generisane stranice
 • Podešavanja PHP-a i datoteka .htaccess
 • Dizajn paterni
 • Uvod u Laravel - instalacija i podešavanja IDE-a
 • Rute, pogledi i Blade sintaksa
 • Kontroleri - osnovni i resursni
 • Modeli i Eloquent, migracije, semena
 • Paginacija
 • Autentifikacija i Middleware
 • Validacija formi i zaštita od napada
 • Lokalizacija i prikaz poruka na srpskom
 • Upload fajlova
 • Slanje mejlova
 • Testiranje - PHPUnit
 • Praktičan primer složene veb-aplikacije

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...