Programiranje video igara

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: 2D i 3D.

Kroz kurs Programiranje 2D video igara polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa osnovama C#-a i programiranja 2D video igara. Tokom kursa će biti napravljeno više igara različitih tipova.

Kroz kurs Programiranje 3D video igara polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa C++ jezikom i programiranjem 3D video igara.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.Programer video igara:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za 2D kurs Odjednom – 25.200 din ili u tri mesečne rate po – 10.080 din
Cena za 3D kurs Odjednom – 26.400 din ili u tri mesečne rate po – 10.560 din

2D kurs:


 • Pregled kursa, uvod u Unity i instalacija
 • Uvod u C#
 • Unity 2D osnove
 • Unity korisnički ulazi
 • Uvod u alate za crtanje i obradu slike
 • Rad sa Sprite-ovima
 • Animacije
 • Fizika u 2D Video igrama
 • Audio
 • Uvod u kreiranje resursa
 • Praktični primeri

3D kurs:


 • Osnove programiranja u jeziku C++
 • Klase i objekti
 • Desktruktori, Nasleđivanje, Generici
 • Podešavanja Unreal-ovog koriničkog interfejsa
 • Kreiranje projekta
 • Rad sa landscape-om
 • Scene
 • Materijali i podešavanja osvetljenja
 • Podešavanja post-efekata
 • Animacije
 • Audio
 • Blueprint editor
 • Sinematici
 • Akcije i događaji
 • Performanse i optimizacije
 • Pakovanje i distribucija datoteka igre
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!