TESTIRANJE SOFTVERA (QA)

Cilj kursa je da polaznike upozna sa celim ciklusom razvoja softverskih rešenja i osposobi za samostalno sprovođenje celokupnog procesa testiranja i provere kvaliteta softvera.

Za pohađanje ovog kursa nije neophodno nikakvo tehničko ili programersko predznanje. Međutim, potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru (kao što je npr. korišćenje tastature i interneta).


Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Početni i srednji nivo odnosno osnovni kurs, moguće je pratiti i online od kuće.



TESTIRANJE SOFTVERA (QA)

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena Odjednom - 30.000 din ili u 3 mesečne rate po 12.500 din

Teme koje obuhvata kurs:


 • Osnove logičkog razmišljanja - Tester mind set
 • Proces stvaranja softverskih rešenja - SDLC
 • Upoznavanje i razumevanje dokumentacije
 • Celokupni proces testiranja i provere kvaliteta - STLC
 • Modeli testiranja - Waterfall, V-model, Agile methodology
 • Test scenario - Šta je test scenario, Teorija, Različiti načini pisanja, Praktičan rad
 • Test slučaj - Šta predstavlja Test case, Teorija, Prakse pisanja, Praktičan rad
 • Šta su „bugovi“ - Vrste grešaka, „Logovanje bugova”
 • Upoznavanje sa alatima - Različite vrste, razlika između kompanija
 • Rad sa alatima - Praktičan rad
 • Zaokruživanje znanja, spajanje gradiva - Praktičan rad
 • Završni ispit

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...