TESTIRANJE SOFTVERA (QA)

Cilj kursa je da polaznike upozna sa celim ciklusom razvoja softverskih rešenja i osposobi za samostalno sprovođenje celokupnog procesa testiranja i provere kvaliteta softvera.

Za pohađanje ovog kursa nije neophodno nikakvo tehničko ili programersko predznanje. Međutim, potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru (kao što je npr. korišćenje tastature i interneta).


Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Početni i srednji nivo odnosno osnovni kurs, moguće je pratiti i online od kuće.TESTIRANJE SOFTVERA (QA)

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena Odjednom - 24.000 din ili u 3 mesečne rate po 9.600 din

Teme koje obuhvata kurs:


 • Osnove logičkog razmišljanja - Tester mind set
 • Proces stvaranja softverskih rešenja - SDLC
 • Upoznavanje i razumevanje dokumentacije
 • Celokupni proces testiranja i provere kvaliteta - STLC
 • Modeli testiranja - Waterfall, V-model, Agile methodology
 • Test scenario - Šta je test scenario, Teorija, Različiti načini pisanja, Praktičan rad
 • Test slučaj - Šta predstavlja Test case, Teorija, Prakse pisanja, Praktičan rad
 • Šta su „bugovi“ - Vrste grešaka, „Logovanje bugova”
 • Upoznavanje sa alatima - Različite vrste, razlika između kompanija
 • Rad sa alatima - Praktičan rad
 • Zaokruživanje znanja, spajanje gradiva - Praktičan rad
 • Završni ispit
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!