Računarska grafika - grafički dizajn - online kurs

Kurs grafičkog dizajna sastavljen je iz dva dela:

U prvom delu kursa radi se photoshop, kompletan program na osnovnom nivou, a u drugom delu vektorska grafika (adobe ilustrator) + napredni nivo photoshopa, odnosno kombinacija ova 2 programa.

Po završetku ovog kursa polaznici će moći da izvode retuširanje fotografija, dizajniranje, naučiće da koriste razne efekte, uređivaće tekst, izvoditi korekciju boja i tonova i upotrebljavati filtere, takođe će naučiti osnove vektorskog crtanja odnosno izradu logotipa, a na naprednom nivou kombinacijom oba programa biće u mogućnosti da kreiraju izgled web sajtova, aplikacija i user interface-a, kao i štampanog materijala ( plakati, flajeri, vizit karte, itd..).

Drugi, napredni deo, obuhvata primenu savladanih tehnika i alata na praktičnim zadacima.

Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Računarska grafika - grafički dizajn - online kurs:

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena Odjednom – 20.000 din ili u tri mesečne rate po – 8.000 din

Kratak sadržaj kursa


 • Prilagođavanje interfejsa
 • Promena veličine i proporcija slike
 • Uvoz RAW i JPEG fajlova
 • Crop i resize
 • Rad sa lejerima
 • Transformacija lejera i podopcije
 • Korišćenje Smart objekata
 • Rad sa lejer maskama i kombinovanje
 • Pravljenje selekcija
 • Adjustment opcija kod lejera
 • Retuširanje portreta, uključujući kožu, zube, kosu i oči
 • Kombinovanje više slika
 • Rad sa filterima
 • Kreiranje teksta, pasusa, i kucanje po zadatom obliku

 


 • Shape layers i efekti
 • Brush tool u Photoshopu
 • Čuvanje i eksportovanje fajlova
 • Promena veličine i oblika rada
 • Kreiranje i editovanje layera
 • Crtanje osnovnih oblika
 • Ubacivanje boja
 • Rad sa spot color opcijom i izbor boja
 • Kreiranje compound paths i oblika
 • Korišćenje brush tool-a
 • Crtanje Pen tool-om
 • Kreiranje teksta
 • Štampanje i izvoz slika

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...