PYTHON PROGRAMIRANJE – ZA DECU - ONLINE KURS

Python je trenutno jedan od najpopularnijih programskih jezika, lagan za učenje, vrlo lako savladiv, čitljiv a u isto vreme moćan alat za rešavanje problema, kreiranje igrica, izradu veb aplikacija i primenu u statistici - što ga čini idealnim za početnike. Svoju popularnost je stekao zbog lakoće razumevanja i korišćenja samog jezika, zbog toga i smatramo da bi deca mogla u programiranje da se uvedu kroz jedan ovakav jezik, čija je sintaksa najbliža „živim“ jezicima.

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs (napredni nivo).

I Osnovni i Napredni kurs Python programskog jezika namenjeni su učenicima od V do VIII razreda osnovne škole i srednjoškolcima odnosno deci koja žele da uđu u svet programiranja, vole da kreiraju nove stvari na svom kompjuteru i da eksperimentišu sa alatom koji koriste i odrasli. Kroz napredni kurs Python programiranja prolazi se osnovna logika i sintaksa Python jezika. Kroz ove kurseve, deca razvijaju kreativno i logičko razmišljanje kroz koje unapređuju svoje znanje iz prirodnih nauka poput matematike, fizike i hemije, a naučiće i osnovne zakonitosti programiranja u programskom jeziku Python.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.PYTHON PROGRAMIRANJE – ZA DECU - ONLINE KURS:

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 32 + praksa
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 19.200 din ili u tri mesečne rate po – 7.680 din

Osnovni kurs


 • Uvod u python, instalacija, IDLE okruženje
 • Uvod u programiranje, algoritmi, izrada prvog programa u Python-u
 • Rezervisane reči,escape karakteri, print i input
 • Promenljive i tipovi promeljivih, kastovanje
 • Aritmetički opetatori, operatori dodele
 • Operatori poređenja
 • if/else
 • Logički operatori
 • Liste, stringovi
 • For i while petlje
 • Tuple
 • Set, frosenset
 • Dictionary
 • Funkcije
 • Klase i objekti
 • Konstruktori klase

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...