PYTHON PROGRAMIRANJE - ONLINE KURS

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs.

Cilj osnovnog kursa je da polaznici nauče Python u dovoljnoj meri da se mogu dalje samostalno usavršavati ili baviti poslom Python programera. Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje, a tokom kursa polaznici će naučiti: kako se prave Python aplikacije, primere dobre prakse prilikom izrade i druge neophodne stvari koje jedan Python programer treba da zna.

Python Napredni kurs ima za cilj da učenici steknu napredna znanja iz Pythona koja će im omogućiti da se koriste naprednim mogućnostima ovog jezika. Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Python programer:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 24.000 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 24.400 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u jezik Python
 • Istorija programiranja, arhitektura i memorijski prostor
 • Pregled kursa, uvod u Python i instalacija
 • Ključne reči, Identifikatori, Primitivni tipovi, Promenljive, Operatori
 • Naredbe, Nizovi, Konverzija tipova, Kastovanje
 • Enumeracije, Izuzetci
 • Klase, Metode, Konstruktor, Nasleđivanje
 • Moduli i paketi
 • Stringovi, Brojevi, Datumi
 • Matematičke funkcije, Ulaz-izlaz, Regularni izrazi
 • Generator slučajnih brojeva, Datoteke
 • Kolekcije
 • Niti, Mrežno programiranje
 • Python na Web-u (Flask), Povezivanje sa bazama podataka

Napredni:


 • Python na Web-u (Flask), Povezivanje sa bazama podataka
 • Ubrzan prolazak kroz Izuzetke, Klase, Module
 • Verzionisanje
 • PIP
 • Sys Modul
 • Niti, Mrežno programiranje
 • Python Global Interpreter Lock (GIL)
 • Python na Web-u (Flask i Django), Povezivanje sa različitim tipovima baza podataka
 • Pravljenje i konzumiranje RESTful servisa
 • Grafika u Pythonu
 • Prolaz kroz najčešće korišćene Python Module
 • Testiranje u Pythonu
 • Uvod u Django
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!