PYTHON PROGRAMIRANJE - ONLINE KURS

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs.

Cilj osnovnog kursa je da polaznici nauče Python u dovoljnoj meri da se mogu dalje samostalno usavršavati ili baviti poslom Python programera. Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje, a tokom kursa polaznici će naučiti: kako se prave Python aplikacije, primere dobre prakse prilikom izrade i druge neophodne stvari koje jedan Python programer treba da zna.

Python Napredni kurs ima za cilj da učenici steknu napredna znanja iz Pythona koja će im omogućiti da se koriste naprednim mogućnostima ovog jezika. Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Python programer:

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 24.000 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 24.400 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u progrmaski jezik Python i instalacija
 • Ulaz, Izlaz, Regularni izrazi
 • Naredbe, Operatori, Uvoz bibilioteka
 • Primitivni tipovi, Stringovi, Promenljive
 • Ključne reči, Identifikatori
 • Matematičke funkcije, Funkcije
 • Konverzija tipova, Kastovanje
 • Kolekcije, Liste, Rečnici, Torke, Skupovi
 • Rad sa tekstualnim datotekama
 • Objektno Orijentisano Programiranje
 • Klase, Metode, Konstruktori
 • Moduli, Paketi, Dokumentacija
 • Moduli Datuma i Vremena, Niti
 • Izuzetci, Lambda izrazi
 • Grafički korisnički interfejs Tkinter

Napredni:


 • Git- Upoznavanje, osnovni termini, kreiranje "repository"-a online , kreiranje lokalnog foldera, kopiranje izmena, cuvanje tih izmena online
 • Virtualna okruzenja (Virtual enviroments): Instalacija venv, kreiranje virtualnih okruzenja, koriscenje virtualnih okruzenja
 • PostgreSQL: Instalacija, kreiranje lokalnog servera, kreiranje baza, kreiranje tabela, osnovne SQL naredbe, izvrsavanje komandi i rad sa podacima
 • PostgreSQL u Python-u: Konekcija baze podatak u python, ucitavanje podataka, upisivanje podataka, azuriranje podataka, rad sa dobijenim podacima
 • Regularni izrazi (Regular expression- Regex)- Upotreba, osnovni pojmovi i znakovi, razumevanje izraza i pisanje svojih izraza
 • Rad sa Excel podacima u python-u (OpenPyXL)-Uvod, instalacija, ucitavanje excel fajla, pristupanje Excel stranicama, pristupanje konkretnim vrednostima celija, cuvanje fajlova, kreiranje novih stranica, kreiranje novih fajlova, kreiranje i dodavanje novih redova, pristupanje vise celija
 • Obrada podataka (Pandas)- Uvod, instalacija, upoznavanje sa bibliotekom, Series(Serije), DataFrame(Okviri podataka), citanje CSV fajlova, citanje JSON fajlova, analiza podataka, preciscivanje podataka, ispravljanje formata i podataka, izbacivanje duplikata
 • Vizualizacija podataka (DataVisualization-MatPlotLib)-Graficki prikaz podataka sa matplotlib bibiliotekom u pythonu
 • Automatizacija rada- PyAutoGUI biblioteka-Uvod, instalacija, osnovni pojmovi, automatska kontrola kursora, automatska kontrola tastature, automatska izrada slika ekrana

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...