PYTHON PROGRAMIRANJE

Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs.

Cilj osnovnog kursa je da polaznici nauče Python u dovoljnoj meri da se mogu dalje samostalno usavršavati ili baviti poslom Python programera. Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje, a tokom kursa polaznici će naučiti: kako se prave Python aplikacije, primere dobre prakse prilikom izrade i druge neophodne stvari koje jedan Python programer treba da zna.

Python Napredni kurs ima za cilj da učenici steknu napredna znanja iz Pythona koja će im omogućiti da se koriste naprednim mogućnostima ovog jezika. Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.


Kurseve je moguće pratiti i online od kuće.Python programer:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 25.800 din ili u tri mesečne rate po – 10.320 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 26.400 din ili u tri mesečne rate po – 10.560 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u progrmaski jezik Python i instalacija
 • Ulaz, Izlaz, Regularni izrazi
 • Naredbe, Operatori, Uvoz bibilioteka
 • Primitivni tipovi, Stringovi, Promenljive
 • Ključne reči, Identifikatori
 • Matematičke funkcije, Funkcije
 • Konverzija tipova, Kastovanje
 • Kolekcije, Liste, Rečnici, Torke, Skupovi
 • Rad sa tekstualnim datotekama
 • Objektno Orijentisano Programiranje
 • Klase, Metode, Konstruktori
 • Moduli, Paketi, Dokumentacija
 • Moduli Datuma i Vremena, Niti
 • Izuzetci, Lambda izrazi
 • Grafički korisnički interfejs Tkinter

Napredni:


 • Uvod u framework Django
 • pip, Virtuelna okruženja
 • HTTP protokol, servveri, request/response komunikacija
 • Struktura projekta
 • Modeli, Povezivanje sa bazom podataka
 • Django admin, Rute, Views
 • Funkcionalni views, ORM
 • Klasni views, ORM
 • Django templates, forme, autentifikacija
 • Testovi
 • Django Rest Framework (DRF), API
 • Serializers, views
 • Premissions, autentifikacija, JWT
 • API Testovi
 • Komunikacija sa serverom request
 • Renderovanje na frontendu response
 • Hosting
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!