Mobilne aplikacije - online kurs

Cilj kursa je da osposobi polaznike da potpuno ovladaju tehnikama i alatima za izradu multiplatformskih aplikacija za mobilne uređaje. Nakon odslušanog kursa, polaznici će naučiti programiranje na jeziku C# i biti osposobljeni da samostalno razvijaju moderne multiplatformske aplikacije za Android, Windows i iOS mobilne i tablet uređaje.

Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Mobilne aplikacije - online kurs:

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Osnovni
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs Odjednom – 24.000 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u jezik C#
 • Upoznavanje sa radnim okruženjem Visual Studio, kreiranje projekta, pokretanje prve aplikacije
 • Promenljive i primitivni tipovi podataka, brojevi, aritmetičke operacije
 • Uslovni iskazi, i ciklusi
 • Stringovi i obrada stringova
 • Nizovi i liste
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • Klase i objekti, konstruktori, atributi, metode, svojstva, modifikatori vidljivosti, enkapsulacija, imenski prostori.
 • Interfejsi, apstraktne klase, nasleđivanje, preklapanje i preopterećivanje metoda, polimorfizam
 • Zajednički članovi klasa
 • Nabrojani tipovi podataka
 • Generički tipovi podataka
 • Obrada grešaka i izuzeci
 • Delegati i događaji
 • Lambda izrazi i LINQ
 • Debug režim rada
 • Atributi
 • Višenitno programiranje – Biblioteka Task Parallel, Async i Await
 • Uvod u Android Xamarin
 • Klase Resource i Activity
 • Android Widgets
 • Izrada multiplatformske Portable Class biblioteke
 • RelativeView, ImageView i WebClient
 • Slanje i primanje podataka preko HTTP protokola
 • ListView
 • Intent i pozivanje ekrana unutar same aplikacije
 • Intent i pozivanje drugih aplikacija
 • Kamera i notifikacije
 • WebContentView, geolokacija
 • Tranzicije između aktivnosti, Progress bar
 • Završni ispit

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...