Mobilne aplikacije - online kurs

Cilj kursa je da osposobi polaznike da potpuno ovladaju tehnikama i alatima za izradu multiplatformskih aplikacija za mobilne uređaje. Nakon odslušanog kursa, polaznici će naučiti programiranje na jeziku C# i biti osposobljeni da samostalno razvijaju moderne multiplatformske aplikacije za Android, Windows i iOS mobilne i tablet uređaje.

Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Mobilne aplikacije - online kurs:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni
Termini Određuje polaznik kada njemu odgovara
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs Odjednom – 24.000 din ili u tri mesečne rate po – 9.600 din

Osnovni kurs:


 • Rekapitulacija jezika C#
 • Debug režim rada
 • Višenitno programiranje – Biblioteka Task Parallel, Async i Await
 • Uvod u Android Xamarin
 • Klase Resource i Activity
 • Android Widgets
 • Izrada multiplatformske Portable Class biblioteke
 • RelativeView, ImageView i WebClient
 • Slanje i primanje podataka preko HTTP protokola
 • ListView
 • Intent i pozivanje ekrana unutar same aplikacije
 • Intent i pozivanje drugih aplikacija
 • Kamera i notifikacije
 • WebContentView, geolokacija
 • Tranzicije između aktivnosti, Progress bar
 • Slajder sa slikama
 • Konekcija i komunikacija sa bazom SQLite
 • Priprema za postavljanje na Google App Store
 • Primer Android aplikacije od početka do kraja
 • Završni ispit
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!