mobilne aplikacije

Cilj kursa je da osposobi polaznike da potpuno ovladaju tehnikama i alatima za izradu multiplatformskih aplikacija za mobilne uređaje. Nakon odslušanog kursa, polaznici će naučiti programiranje na jeziku C# i biti osposobljeni da samostalno razvijaju moderne multiplatformske aplikacije za Android, Windows i iOS mobilne i tablet uređaje.

Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje, stiče uslov za praksu i dobija odgovarajući sertifikat.

Osnovni kurs je moguće pratiti i online od kuće.Mobilne aplikacije:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Osnovni i srednji
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs Odjednom – 30.000 din ili u tri mesečne rate po – 12.500 din
Cena za srednji kurs Odjednom – 77.920 din ili u tri mesečne rate po – 28.849 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u jezik C#
 • Upoznavanje sa radnim okruženjem Visual Studio, kreiranje projekta, pokretanje prve aplikacije
 • Promenljive i primitivni tipovi podataka, brojevi, aritmetičke operacije
 • Uslovni iskazi, i ciklusi
 • Stringovi i obrada stringova
 • Nizovi i liste
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • Klase i objekti, konstruktori, atributi, metode, svojstva, modifikatori vidljivosti, enkapsulacija, imenski prostori.
 • Interfejsi, apstraktne klase, nasleđivanje, preklapanje i preopterećivanje metoda, polimorfizam
 • Zajednički članovi klasa
 • Nabrojani tipovi podataka
 • Generički tipovi podataka
 • Obrada grešaka i izuzeci
 • Delegati i događaji
 • Lambda izrazi i LINQ
 • Debug režim rada
 • Atributi
 • Višenitno programiranje – Biblioteka Task Parallel, Async i Await
 • Uvod u Android Xamarin
 • Klase Resource i Activity
 • Android Widgets
 • Izrada multiplatformske Portable Class biblioteke
 • RelativeView, ImageView i WebClient
 • Slanje i primanje podataka preko HTTP protokola
 • ListView
 • Intent i pozivanje ekrana unutar same aplikacije
 • Intent i pozivanje drugih aplikacija
 • Kamera i notifikacije
 • WebContentView, geolokacija
 • Tranzicije između aktivnosti, Progress bar
 • Završni ispit

Srednji kurs:


 • Slajder sa slikama
 • Konekcija i komunikacija sa bazom SQLite
 • Priprema za postavljanje na Google App Store
 • Primer Android aplikacije od početka do kraja
 • Napredne tehnike za kreiranje Android aplikacija
 • Primer Android aplikacije od početka do kraja
 • Xamarin forme – izrada multiplatformskih aplikacija – uvod
 • XAML – uvod
 • XAML – layouts – prvi čas
 • XAML – layouts – drugi čas
 • Xamarin forme – ListView
 • Xamarin forme – Master Detail stranica
 • Xamarin forme – StaticResource
 • Xamarin forme – ModelView
 • Xamarin forme – Crtanje grafikona
 • Xamarin forme – slajder sa slikama
 • Xamarin forme – birač datuma
 • Xamarin forme – ProgressBar
 • Xamarin forme – SearchBar
 • Xamarin forme – DataTemplate View
 • Xamarin forme – primer aplikacije – prvi čas
 • Xamarin forme – primer aplikacije – drugi čas
 • Xamarin forme – primer aplikacije – treći čas
 • Završni ispit

Upis u toku!
Prijavite se, broj mesta je ograničen!

white

Prijavite se na kurs!

Pošaljite nam poruku, odgovorićemo Vam u najkraćem roku!

O Nama

IT OiP je kompanija koja se bavi obukom i usavršavanjem svih onih koji žele da postanu IT stručnjaci, kao i njihovim zapošljavanjem. Svi naši predavači imaju višegodišnje iskustvo stečeno praktičnim radom u uspešnim IT kompanijama i imajući u vidu potrebe tržišta u IT sektoru napravili su programe koji će, na najbolji način, pripremiti nove kadrove za rad u najtraženijim IT zanimanjima...