mobilne aplikacije

Cilj kursa je da osposobi polaznike da potpuno ovladaju tehnikama i alatima za izradu multiplatformskih aplikacija za mobilne uređaje. Nakon odslušanog kursa, polaznici će naučiti programiranje na jeziku C# i biti osposobljeni da samostalno razvijaju moderne multiplatformske aplikacije za Android, Windows i iOS mobilne i tablet uređaje. Na kraju kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utvrđuje stečeno znanje na kursu.Mobilne aplikacije:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs Odjednom – 25.920 din ili u tri mesečne rate po – 10.368 din
Cena za srednji kurs Odjednom – 77.920 din ili u tri mesečne rate po – 28.849 din

Osnovni kurs:


 • Rekapitulacija jezika C#
 • Debug režim rada
 • Višenitno programiranje – Biblioteka Task Parallel, Async i Await
 • Uvod u Android Xamarin
 • Klase Resource i Activity
 • Android Widgets
 • Izrada multiplatformske Portable Class biblioteke
 • RelativeView, ImageView i WebClient
 • Slanje i primanje podataka preko HTTP protokola
 • ListView
 • Intent i pozivanje ekrana unutar same aplikacije
 • Intent i pozivanje drugih aplikacija
 • Kamera i notifikacije
 • Završni ispit
 • WebContentView, geolokacija
 • Tranzicije između aktivnosti, Progress bar
 • Slajder sa slikama
 • Konekcija i komunikacija sa bazom SQLite
 • Priprema za postavljanje na Google App Store
 • Primer Android aplikacije od početka do kraja
 • Završni ispit

Srednji kurs:


 • Napredne tehnike za kreiranje Android aplikacija
 • Primer Android aplikacije od početka do kraja
 • Xamarin forme – izrada multiplatformskih aplikacija – uvod
 • XAML – uvod
 • XAML – layouts – prvi čas
 • XAML – layouts – drugi čas
 • Xamarin forme – ListView
 • Xamarin forme – Master Detail stranica
 • Xamarin forme – StaticResource
 • Xamarin forme – ModelView
 • Xamarin forme – Crtanje grafikona
 • Xamarin forme – slajder sa slikama
 • Xamarin forme – birač datuma
 • Xamarin forme – ProgressBar
 • Xamarin forme – SearchBar
 • Xamarin forme – DataTemplate View
 • Xamarin forme – primer aplikacije – prvi čas
 • Xamarin forme – primer aplikacije – drugi čas
 • Xamarin forme – primer aplikacije – treći čas
 • Završni ispit
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!