Java programiranje

Kurs Java programiranja podeljen je na dva dela i to na:

1. Java osnove

2. Java na web-u

Kurs java osnove ima za cilj da učenici steknu bazična znanja iz jave neophodna za dalje usavršavanje u svetu jave. Takođe se polaznici upoznaju sa konceptima objektno orijentisanog programiranja.

Kurs java na web-u ima za cilj da osposobi polaznike kursa da razvijaju web aplikacije u javinim tehnologijama.

Na kraju kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utvrđuje stečeno znanje na kursu.


Početni i srednji nivo odnosno osnovni kurs, moguće je pratiti i online od kuće.Java programiranje:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni, srednji i napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena Odjednom – 26.400 din ili u tri mesečne rate po – 10.560 din

Java osnove


 • Pregled kursa, uvod u javu i instalacija
 • Ključne reči, Identifikatori, Primitivni tipovi, Promenljive, Operatori
 • Naredbe, Nizovi, Konverzija tipova, Kastovanje, Autoboxing
 • Enumeracije, Izuzetci
 • Generičke klase, Anotacije
 • Klase, Metode, Konstruktor, Nasleđivanje
 • Objekti, Paketi, Interfejsi
 • Stringovi, Brojevi, Datumi
 • Matematičke funkcije, Ulaz-izlaz, Regularni izrazi
 • Generator slučajnosti, Datoteke
 • Kolekcije
 • Niti

Java na web-u


 • WWW, HTTP, HTML
 • CSS
 • JavaScript, jQuery
 • XML
 • JDBC
 • Servleti, JSP
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!