Front-end web design - Online kurs

Cilj kursa je da osposobi polaznike da samostalno kreiraju, programiraju i dizajniraju kompletni vizuelni deo sajta ili web aplikacije. Kompletan kurs podeljen je na dva dela: Osnovni kurs (početni i srednji nivo) i Napredni kurs. Za pohađanje osnovnog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Na kraju odslušanog kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.

Sve lekcije dolaze u video formatu uz pisani propratni materijal i zadatke za samostalni rad.Front-end web designer:

Mesto održavanja Teritorija republike Srbije i šire
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom ili radnim danima)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 21.000 din ili u tri mesečne rate po – 8.400 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 22.000 din ili u tri mesečne rate po – 8.800 din
Jezik Srpski ili engleski

Osnovni kurs:


 • Uvod u Web
 • Izrada i planiranje web stranica
 • IDE (Notepad++, VSC,…)
 • Osnovi HTML & HTML5
 • Pred kodiranje i HTML dokumenti
 • HTML komentari, elementi i atributi
 • HTML5 šabloni
 • Osnovi CSS & CSS3
 • Code Repositories & VSC Git
 • Git repozitorijum
 • Git faze za dodavanje datoteka u spremište
 • Uvod u Programiranje & JavaScript
 • Pregled skriptovanja na webu
 • Kreiranje JavaScript fajlova
 • Strukture JavaScript Koda
 • Petlje i osnovne izjave u JavaScript

Napredni:


 • Napredni HTMl
 • HTML5 Semantike (sections, iframe improvment, MathML)
 • HTML5 Grafike (Canvas, SVG, Web GL, Web Storage)
 • Napredni CSS
 • CSS Selektori (Pseudo-class, Pseudo-elementi, attr-selektori)
 • Navigation Bar
 • Nasleđivanje & Kaskadiranje
 • Responsive Design
 • Viewport
 • Targeting Devices
 • Media Queries & Breakpoints
 • BootStrap
 • Napredni JavaScript
 • Raspoređivanje Websajt-a (FTP)
 • Podešavanje servera na mreži
 • Objavljivanje Websajt-a
 • Napredni JavaScript: Funckcije, DOM, event and listeners
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!