praksa

IT OIP se ugovorom obavezuje da će svakom polazniku kursa, koji odsluša četvoromesečni kurs i položi završni ispit (koji se može polagati i više puta - sve dok se ne položi) sa osvojenih 75 ili više bodova (od mogućih 100), obezbediti praksu u našoj kompaniji u trajanju od četiri meseca.

Cilj prakse je utvrđivanje i primena stečenog znanja iz odabranih oblasti, kao i usavršavanje i sticanje sledećih poslovnih veština:

- Efektivne tehnike pregovaranja
- Neverbalna komunikacija
- Planiranje karijere
- Poslovni bonton
- Tehnike prezentacije
- Upravljanje vremenom

Obavljajući praksu, polaznik se ne uči isključivo poslu i programiranju, već stvara izvesne radne navike i disciplinu, uči apstraknim idejama i tehnikama rešavanja problema. Ukratko, daje dubinu stečenom znanju.

Za četiri meseca prakse polaznik će primati novčanu nadoknadu koja obuhvata plaćanje:

- Prevoza od kuće do radnog mesta i nazad
- Toplog obroka
- Dnevnice

zaposlenje

Nakon završenog kursa, u trajanju od četiri meseca, postoje sledeće mogućnosti:

- Odslušan kurs u trajanju od četiri meseca - dobijanje sertifikata o pohađanju kursa (koji priznaju sve IT kompanije na teritoriji Republike Srbije) i samostalno traženje posla

- Odslušan kurs u trajanju od četiri meseca i položen završni ispit sa osvojenih od 50 do 74 boda - dobijanje sertifikata o završenom kursu i položenom završnom ispitu i samostalno traženje posla

Jedini uslov koji IT OiP postavlja kako bi obezbedio posao polaznicima je da oni prođu kroz sve nivoe obuke, što podrazumeva: Obuku u odabranoj oblasti, položen završni ispit sa 75 ili više boda i uspešno završenu praksu.

Nakon ispunjenja navedenog uslova IT OiP je u obavezi da najboljim kandidatima obezbedi posao u našoj kompaniji a da ostale pripremi (pisanje CV, priprema za intervju), zakaže im razgovor i uputi ih i preporuči IT kompanijama koje imaju potrebe za tim kadrovima.

Onima najtalentovanijima, ili onima koji su na kurs došli sa dobrim predznanjem, koji su svoje znanje posle završetka kursa podigli na zavidni nivo i žele da pokrenu sopstveni posao, IT OIP će pomoći u postupku otvaranja firmi i početnom stand up periodu.

white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!