Web Developer – PHP programiranje

Na ovom kursu naučićete:


 • Koje su osnove PHP 7 jezika: uslovni iskazi, petlje, nizovi i metodi (funkcije)
 • Kako da kombinujete PHP sa HTML5, CSS3 i JavaScriptom za kreiranje web aplikacija
 • Kako da koristite XML, JSON i MySQL podatke
 • Kako da upotrebite tehnike sigurnog kodiranja
 • Kako da kreirate evidenciju grešaka, evidenciju korisnika i evidenciju aplikacije
 • Koje su različite tehnike za kreiranje rezervnih kopija i vraćanje koda
 • Kako da upotrebite Try/Catch blokove kao istaknute u PHP-u 7 za rukovanje izuzecima u program

Na kraju kursa, polaznici polažu završni ispit kojim se utvrđuje stečeno znanje na kursu.Web Developer:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 4 meseca
Nivo učenja Početni, srednji i napredni
Termini Po dogovoru
Fond časova 192
Cena Odjednom - 57.600 din ili u pet rata po - 13.920 din

Kratak sadržaj kursa


 • Uvod u PHP 7
 • Interfejs, platforme, kontejneri: troslojno programiranje
 • Modularno programiranje
 • Bezbedni korisnički interfejsa
 • Rukovanje izuzecima i njihovo evidentiranje
 • Objekti podataka
 • Provera identiteta
 • Multifunkcionalni interfejs
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!